SKRZYŃSKA, K.; GAŁECKI, Z. Wiejskie struktury osadnicze i ich przemiany w czasie. Przykład Nowosielca na dawnym pograniczu polsko-rusko-litewskim . Przegląd Archeologiczny, [S. l.], v. 69, p. 171–190, 2021. DOI: 10.23858/PA69.2021.2105. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/2105. Acesso em: 30 wrz. 2023.