KOBIAŁKA, D. Grzegorz Kiarszys, Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów atomowych w Polsce. Szczecin 2019, ss. 334, ISBN 978-83-7972-333-1. Przegląd Archeologiczny, v. 68, p. 349-364, 6 grudz. 2020.