Chudziak, Wojciech. 2009. „Ze studiów Nad Genezą wczesnośredniowiecznych mostów Na Obszarze Pomorza = From the Study on the Origin of Early Mediaeval Bridges on Pomerania”. Przegląd Archeologiczny 57 (styczeń):99-131. https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1057.