Łaciak, Dagmara, i Henryk Stoksik. 2010. „Problematyka Ceramiki Malowanej I „grafitowanej" Z Wczesnej Epoki żelaza W świetle Badań Fizykochemicznych”. Przegląd Archeologiczny 58 (styczeń), 105-46. https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1069.