Kabaciński, Jacek, i Iwona Sobkowiak-Tabaka. 2012. „Zasiedlenie Niżu Europejskiego U schyłku pleniglacjału W świetle Danych paleośrodowiskowych”. Przegląd Archeologiczny 60 (styczeń):7-24. https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1091.