Ciesielska, Adriana. 2015. „«Teoria Bez Danych Jest Pusta, Ale Dane Bez Teorii Są ślepe» (Ch. Wright Mills). Odpowiedź Na Recenzję Michała Parczewskiego Daleko Od przełomu Opublikowaną W Slavia Antiqua LV (2014), S. 237-253”. Przegląd Archeologiczny 63 (grudzień):231-41. https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1611.