Skrzyńska, Katarzyna, i Zygmunt Gałecki. 2021. „Wiejskie Struktury Osadnicze I Ich Przemiany W Czasie. Przykład Nowosielca Na Dawnym Pograniczu Polsko-Rusko-Litewskim”. Przegląd Archeologiczny 69 (wrzesień):171-90. https://doi.org/10.23858/PA69.2021.2105.