Kobiałka, Dawid. 2020. „Grzegorz Kiarszys, Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów Atomowych W Polsce. Szczecin 2019, Ss. 334, ISBN 978-83-7972-333-1.”. Przegląd Archeologiczny 68 (grudzień), 349-64. https://doi.org/10.23858/PA68.2020.013.