Pankiewicz, Aleksandra, i Sylwia Rodak. 2022. „Przemiany Osadnicze Na Terenie Wrocławia I Jego Przedpola We Wczesnym średniowieczu”. Przegląd Archeologiczny 70 (grudzień). https://doi.org/10.23858/PA70.2022.2556.