Leligdowicz, Andrzej. 2022. „Czy można mówić O działalności Badawczej W Warunkach Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego? Uwagi Na Marginesie artykułu Andrzeja Prinkego”. Przegląd Archeologiczny 70 (grudzień). https://doi.org/10.23858/PA70.2022.2743.