Gediga , Bogusław. 2022. „Prof. Dr Hab. Romuald Schild (1936 - 2021)”. Przegląd Archeologiczny 70 (grudzień). https://doi.org/10.23858/PA70.2022.3066.