Kiarszys, Grzegorz, Lidia Żuk, i Wiesław Małkowski. 2023. „Nieinwazyjna Prospekcja średniowiecznego Grodziska W Sądowlu. Problem Integracji rezultatów Teledetekcji Archeologicznej Oraz Historycznych źródeł Kartograficznych”. Przegląd Archeologiczny 71 (listopad). https://doi.org/10.23858/PA71.2023.3151.