Sobkowiak-Tabaka, Iwona. 2023. „Prof. Dr Hab. Zofia Sulgostowska (13 Czerwca 1944 – 13 Lutego 2023)”. Przegląd Archeologiczny 71 (listopad). https://doi.org/10.23858/PA71.2023.3490.