Kolenda, Justyna. 2023. „Badania Wykopaliskowe średniowiecznego Cmentarzyska I Osady W Miliczu: Motywacje, Cele, Konteksty”. Przegląd Archeologiczny 71 (listopad). https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/3511.