Chudziak, W. (2009) „Ze studiów nad genezą wczesnośredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza = From the study on the origin of early mediaeval bridges on Pomerania”, Przegląd Archeologiczny, 57, s. 99–131. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1057 (Udostępniono: 24 maj 2024).