Lech, J. (2009) „O genezie i wczesnych dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN wraz z uwagami do artykułu «Imperium atakuje», pióra prof. Stefana K. Kozłowskiego = On the genesis and early development of the Institute of History of Material Culture of the Poli”, Przegląd Archeologiczny, 57, s. 191–214. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1062 (Udostępniono: 29 maj 2024).