Łaciak, D. i Stoksik, H. (2010) „Problematyka ceramiki malowanej i „grafitowanej" z wczesnej epoki żelaza w świetle badań fizykochemicznych”, Przegląd Archeologiczny, 58, s. 105-146. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1069 (Udostępniono: 25październik2021).