Miazga, B. (2014) „Rozwój technologii wytwarzania noży w średniowiecznym Wrocławiu w świetle badań metaloznawczych = The development of technology of knifes production in medieval Wrocław based on metallographic investigations”, Przegląd Archeologiczny, 62, s. 147–164. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1119 (Udostępniono: 23 maj 2024).