Osipowicz, G. (2015) „Zorganizowane i wyspecjalizowane obozowisko zbieraczy? Z wyników badań traseologicznych i przestrzennych materiałów mezolitycznych ze stanowiska Ludowice 6”, Przegląd Archeologiczny, 63, s. 59–85. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1604 (Udostępniono: 29 maj 2024).