Skrzyńska, K. i Gałecki, Z. (2021) „Wiejskie struktury osadnicze i ich przemiany w czasie. Przykład Nowosielca na dawnym pograniczu polsko-rusko-litewskim ”, Przegląd Archeologiczny, 69, s. 171–190. doi: 10.23858/PA69.2021.2105.