Pankiewicz, A. i Rodak, S. (2022) „Przemiany osadnicze na terenie Wrocławia i jego przedpola we wczesnym średniowieczu ”, Przegląd Archeologiczny, 70. doi: 10.23858/PA70.2022.2556.