Leligdowicz, A. (2022) „ Czy można mówić o działalności badawczej w warunkach nazistowskiego obozu koncentracyjnego? Uwagi na marginesie artykułu Andrzeja Prinkego”, Przegląd Archeologiczny, 70. doi: 10.23858/PA70.2022.2743.