Kiarszys, G., Żuk, L. i Małkowski, W. (2023) „Nieinwazyjna prospekcja średniowiecznego grodziska w Sądowlu. Problem integracji rezultatów teledetekcji archeologicznej oraz historycznych źródeł kartograficznych”, Przegląd Archeologiczny, 71. doi: 10.23858/PA71.2023.3151.