Kolenda, J. (2023) „Badania wykopaliskowe średniowiecznego cmentarzyska i osady w Miliczu: motywacje, cele, konteksty”, Przegląd Archeologiczny, 71. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/3511 (Udostępniono: 2 marzec 2024).