[1]
W. Chudziak, „Ze studiów nad genezą wczesnośredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza = From the study on the origin of early mediaeval bridges on Pomerania”, pa, t. 57, s. 99–131, sty. 2009.