[1]
J. Lech, „O genezie i wczesnych dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN wraz z uwagami do artykułu «Imperium atakuje», pióra prof. Stefana K. Kozłowskiego = On the genesis and early development of the Institute of History of Material Culture of the Poli”, pa, t. 57, s. 191–214, sty. 2009.