[1]
D. Łaciak i H. Stoksik, „Problematyka ceramiki malowanej i „grafitowanej" z wczesnej epoki żelaza w świetle badań fizykochemicznych”, pa, t. 58, s. 105-146, sty. 2010.