[1]
J. Kabaciński i I. Sobkowiak-Tabaka, „Zasiedlenie Niżu Europejskiego u schyłku pleniglacjału w świetle danych paleośrodowiskowych”, pa, t. 60, s. 7–24, sty. 2012.