[1]
B. Miazga, „Rozwój technologii wytwarzania noży w średniowiecznym Wrocławiu w świetle badań metaloznawczych = The development of technology of knifes production in medieval Wrocław based on metallographic investigations”, pa, t. 62, s. 147–164, sty. 2014.