[1]
G. Osipowicz, „Zorganizowane i wyspecjalizowane obozowisko zbieraczy? Z wyników badań traseologicznych i przestrzennych materiałów mezolitycznych ze stanowiska Ludowice 6”, pa, t. 63, s. 59–85, grudz. 2015.