[1]
K. Sielicka, „Przyczynek do badań nad rolą psów w społecznościach środkowoeuropejskiego Barbaricum”, pa, t. 63, s. 147–175, grudz. 2015.