[1]
A. Ciesielska, „«Teoria bez danych jest pusta, ale dane bez teorii są ślepe» (Ch. Wright Mills). Odpowiedź na recenzję Michała Parczewskiego Daleko od przełomu opublikowaną w Slavia Antiqua LV (2014), s. 237-253”, pa, t. 63, s. 231–241, grudz. 2015.