[1]
B. Gediga, „Dr Eleonora Tabaczyńska 5 sierpnia 1931 – 15 czerwca 2015”, pa, t. 63, s. 248–250, grudz. 2015.