[1]
K. Skrzyńska i Z. Gałecki, „Wiejskie struktury osadnicze i ich przemiany w czasie. Przykład Nowosielca na dawnym pograniczu polsko-rusko-litewskim ”, pa, t. 69, s. 171–190, wrz. 2021.