[1]
A. Pankiewicz i S. Rodak, „Przemiany osadnicze na terenie Wrocławia i jego przedpola we wczesnym średniowieczu ”, pa, t. 70, grudz. 2022.