[1]
A. Leligdowicz, „ Czy można mówić o działalności badawczej w warunkach nazistowskiego obozu koncentracyjnego? Uwagi na marginesie artykułu Andrzeja Prinkego”, pa, t. 70, grudz. 2022.