[1]
B. Gediga, „Prof. dr hab. Romuald Schild (1936 - 2021)”, pa, t. 70, grudz. 2022.