[1]
G. Kiarszys, L. Żuk, i W. Małkowski, „Nieinwazyjna prospekcja średniowiecznego grodziska w Sądowlu. Problem integracji rezultatów teledetekcji archeologicznej oraz historycznych źródeł kartograficznych”, pa, t. 71, lis. 2023.