Chudziak, W. „Ze studiów Nad Genezą wczesnośredniowiecznych mostów Na Obszarze Pomorza = From the Study on the Origin of Early Mediaeval Bridges on Pomerania”. Przegląd Archeologiczny, t. 57, styczeń 2009, s. 99-131, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1057.