Kulesza, P. „Ewolucja Symboliki Misyjnej W Skandynawii W Epoce Wikingów Na przykładzie Motywu walczącego Jelenia = The Evolution of Missionary Symbolism in Scandinavia in the Viking Age on the Example of the Motif of the Struggling Deer”. Przegląd Archeologiczny, t. 57, styczeń 2009, s. 143-60, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1059.