Adamczak, K. „Grobowce Kultury pucharów Lejkowatych W ujęciu Polskiej Archeologii Neolitu = Tombs of the Funnelbeaker Culture from the Perspective of Polish Neolithic Archaeology”. Przegląd Archeologiczny, t. 57, styczeń 2009, s. 161-7, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1060.