Lech, J. „O Genezie I Wczesnych Dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN Wraz Z Uwagami Do artykułu «Imperium atakuje», pióra Prof. Stefana K. Kozłowskiego = On the Genesis and Early Development of the Institute of History of Material Culture of the Poli”. Przegląd Archeologiczny, t. 57, styczeń 2009, s. 191-14, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1062.