Łaciak, D., i H. Stoksik. „Problematyka Ceramiki Malowanej I „grafitowanej" Z Wczesnej Epoki żelaza W świetle Badań Fizykochemicznych”. Przegląd Archeologiczny, T. 58, styczeń 2010, s. 105-46, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1069.