Prinke, A. „Ocaliła Go Archeologia: Działalność Badawcza Kazimierza Gelinka (1882-1969) Jako więźnia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego W Mauthausen-Gusen (Górna Austria) W Latach 1940-1945”. Przegląd Archeologiczny, t. 59, styczeń 2011, s. 167-83, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1085.