Rębkowski, M. „Marian Rulewicz (22 Stycznia 1928 – 8 Kwietnia 2011)”. Przegląd Archeologiczny, t. 59, styczeń 2011, s. 198-00, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1090.