Kabaciński, J., i I. Sobkowiak-Tabaka. „Zasiedlenie Niżu Europejskiego U schyłku pleniglacjału W świetle Danych paleośrodowiskowych”. Przegląd Archeologiczny, t. 60, styczeń 2012, s. 7-24, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1091.