Miazga, B. „Rozwój Technologii Wytwarzania noży W średniowiecznym Wrocławiu W świetle Badań Metaloznawczych = The Development of Technology of Knifes Production in Medieval Wrocław Based on Metallographic Investigations”. Przegląd Archeologiczny, t. 62, styczeń 2014, s. 147-64, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1119.