Gediga, B. „Prof. Dr Hab. Zofia Kurnatowska : 9 Czerwca 1932 - 11 Sierpnia 2013”. Przegląd Archeologiczny, t. 62, styczeń 2014, s. 195-6, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1124.