Lehnhardt, E., A. Błażejewski, P. Madera, i J. Meister. „Pielgrzymowice – A Przeworsk Culture Iron Smelting Site from the Roman Period in Silesia”. Przegląd Archeologiczny, t. 67, listopad 2019, s. 177-30, doi:10.23858/PA67.2019.009.