Galiński, T. „Najstarsze Osadnictwo Mezolityczne W Strefie zachodniobałtyckiej W świetle Badań Stanowiska Bolków 1”. Przegląd Archeologiczny, t. 63, grudzień 2015, s. 29-57, https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1603.